Over CVO-nwf

De Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Noord- en West-Fryslân (hierna: CVO-nwf) bestaat uit zeven scholen voor voortgezet onderwijs: het Christelijk Gymnasium Beyers Naudé, CSG Anna Maria van Schurman, CSG Comenius Mariënburg, CSG Comenius Zamenhof, CSG Comenius Esdoorn, CSG Comenius @Forum en CSG Ulbe van Houten. CVO-nwf kent een éénhoofdig College van Bestuur, een Raad van Toezicht en een Algemene Ledenvergadering.

Lees verder

CVO-nwf:The Movie!

Bekijk de video

Samenwerking CVO-nwf & Fricolore

Onderwijsgroep Fricolore wordt gevormd door 15 scholen voor Christelijk en interconfessioneel voortgezet onderwijs in Friesland, de Noordoostpolder, Urk en de kop van Overijssel. De scholen werken samen om het onderwijs en de organisatie op de scholen te bevorderen.

Lees verder