Raad van toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden, allen verbonden met de regio. Leden zijn onder andere geworven op basis van specifieke deskundigheid. De Raad van Toezicht is werkgever van de bestuurder en ziet toe op de realisatie van de doelstellingen van CVO-nwf en op het functioneren van de bestuurder.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:

Dhr. G. Jaarsma – Voorzitter
Mevr. E. Vonk
Dhr. A. de Haan
Mevr. C. van Noort
Dhr. T. Wagenaar
Dhr. T. Praamstra