Service Centrum

In Leeuwarden is binnen de school CSG Comenius Zamenhof het Service Centrum gehuisvest. Ons Onderwijs Ondersteunende Personeel bestaat uit zo’n 75 medewerkers met ieder zijn of haar eigen specialisme. Directeur a.i. van het Service Centrum is Wytske Sijbrandi-Cnossen.